Regiobijeenkomst 12 december 1998

De volgende foto's heeft Paul Porcelijn tijdens de kerstbijeenkomst gemaakt.

[plaatje]
Een moeilijk probleem zeker?

[plaatje]
Het was weer gezellig druk

[plaatje]
Jan neemt er nog eentje.


© 2000 Leo Smiers
Page design by L.Smiers@chello.nl.
Last updated 20001223.